Facitomo’s leven

Facitomo

Het “zelf” leren kennen met het goede en de demonen. De kwaliteit van het leven verbeteren door dat te doen wat je wilt. Zoals Nietsche ’s woorden amor fati- liefde tot zijn lot- “dat men van niets wil dat het anders is,
niet voorwaarts, niet achterwaarts, niet in alle eeuwigheid (….) wat noodzakelijk is, verdraag dat niet slechts(….) maar heb het lief. Het volk van Facitomo heeft zijn eigen wereld gemaakt, één waarin samen leven bestaat uit talenten delen en er te zijn voor en met elkaar. Een “samen”leving als individu samen, in plaats van de “langs-elkaarheen-leving”. Door geduld en vertrouwen in elkaar ziet iedereen in dat delen en fijn samen leven het hoogste goed is. Voldoening, zelfvertrouwen, en delen zorgen voor ieders geluk. Het zorgt voor een gelijke samenhang, met ieder z’n eigen nut en waarde.
Men kan zijn talent doorgeven. Men kan leermeester worden om zo zijn talent over te dragen aan diegene met een gelijksoortig talent. Zo kan vakmanschap doorgegeven worden. Door de rust die daardoor is ontstaan heeft ieder zijn eigen roeping gevonden.

SAMEN LEVEN IS HET DELEN MET ELKAAR. ELKAAR HELPEN HET NIEUWE WERKEN.

“Only those who have learned the power of sincere and selfless contribution experience life’s deepest joy: true fulfillment.” -Tony Robbins

 

MOREEL KOMPAS
Het morele kompas verwijst naar het verwerven van praktische wijsheid, waar ook aandacht en reflectie toe behoren. Het doel van
dit morele kompas is leven vanuit een eigen, waarachtige levenshouding. Betrokken bij hun producten en organisatie vervreemdt hen dit niet van hun ware natuur en sociale relaties. De totale hoeveelheid wel-zijn neemt daardoor toe.