Een parallelle beschaving

Facitomo

DE MENS VERSUS HET VOLK VAN FACITOMO

EEN PARALLELE BESCHAVING
Terwijl de mens bezig is met technologieën en economieën is het volk van Facitomo bezig met het maken van geluk en voldoening van het ZELF. De mens is zo druk bezig met produceren, dat ze zich niet realiseert dat een andere vorm van beschaving ook tot een mogelijkheid behoort. Alle productie van goederen en levensmiddelen worden al uitgevoerd en er is genoeg om al wat leeft op aarde te voorzien. Alleen omdat het systeem van de mens afhankelijk is van groei en macht, moeten zij voortrazen in de welvaart met als gevolg dat er meer dan genoeg geproduceerd wordt. Voor het volk van Facitomo is er wel ruimte en tijd om een samenleving te creëren die voldoening brengt zonder de zorg van tekortkomen. Een beschaving waar de druk op de inwoners niet word opgelegd door elite, machthebbers of dictaturen, maar waar ieders belang evenveel recht krijgt door het systeem van samenhang.

HET GAT DICHTEN

De belangrijkste opdracht voor de mens is de problemen aan te pakken die zijn veroorzaakt doordat onze maatschappij haar educatieve doelen en verantwoordelijkheden niet heeft waargemaakt. Daarnaast moeten de negatieve invloeden van de materialistische opvoeding, de technologische ontwikkelingen en het misbruik van de natuurlijke grondstoffen van onze planeet die onze spirituele groei hebben geremd, worden gecorrigeerd. We moeten eraan worden herinnerd dat we weer een hechtere band met de natuur moeten opbouwen. Herziene waarden, op zoek naar een diepere bevrediging. De keuze maken voor harmonie, welzijn, gezondheid en innerlijke spiritualiteit. Het terugvinden van vergeten wijsheid zal de mens ertoe brengen hun vertrouwde hokjesgeest te verlaten, eén te worden met de natuur en het universum. Benjamin Franklins waarschuwing: “we moeten ons aaneensluiten, anders komen we onvermijdelijk afzonderlijk om”.

The joy of life comes from our encounters with new experiences, and hence there is no greater joy than to have an endlessly changing horizon, for each day to have a new and different sun.” -Christopher McCandless